باران کود
خانه / کود npk اسپانیایی

کود npk اسپانیایی

قیمت تولید کود npk اسپانیایی و طریقه مصرف

قیمت تولید کود

قیمت تولید کود npk اسپانیایی به این دلیل بیشتر ازدیگر کودهای وارداتی هست که کشور اسپانیا تکنولوژی پیشترفته تری دارد، اما طریقه مصرف این مدل کود با کودهای دیگر تفاوتی ندارد. انواع کود npk اسپانیایی: کودهای اختصاصی هر محصول آمینو اسید سولوپتاس سه بیست ۱۲-۱۲-۳۶ ۱۰-۲-۱۰ اوره فسفات مونوآمونیوم فسفات …

توضیحات بیشتر »